Kunstinäituse puhul katab kulka heal juhul galerii üüri ja materjalikulu, kunstnikule sel puhul honorari maksta on harv erand. Kirjaniku puhul katab riik üldiselt nii raamatu trükikulu kui ka honorari ja esinemisedki on honoreeritud. Tõsi, tippkunstnikel on võimalik teenida teoste müügist, aga noorkunstnik on praegu noorkirjanikuga võrreldes küll alaväärtustatum (kui ta just raamatuid ei illustreeri). Kena oleks, kui tallegi vahel midagi pudeneks.