Turu-uuringute AS tegi hiljuti küsitluse uurimaks, kuivõrd eestlased usaldavad kodumaa eri parteisid ja poliitikuid, kes pagulasteemal sõna võtavad. Tulemustest selgus, et vaid ligi 30% eestlasi usaldab selles küsimuses oma valitsust. Arvamuste erisus pagulasteema puhul ja põhimõtteline vastandumine kajastub ka värsketes uuringutulemustes. Ilmselt nimetasid sallivust oluliseks pidavad inimesed kõige ebausaldusväärsemaks just pagulasvastasusega silma paistnud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juhtkujusid, Mart ja Martin Helmet (kokku 7%), teine pool suunas pahameele reformierakondlasest valitsusjuhile Taavi Rõivasele (30%).

Silmas tuleb pidada ka seda, et 23% vastanuid ei osanud öelda, millist poliitikut usaldada kõige rohkem, ning teist sama palju ei usaldanud kedagi. Seega langes ära ligi pool valimist, mis oli selle küsitluse puhul suhteliselt väike – 515 inimest.