Eesti jalaväerühm teenib Soome-Iiri pataljoni A kompanii koosseisus koos Soome kaitseväelastega ning kompanii vastutusalale jääb mitu suuremat ja väiksemat asulat, kus suvisel perioodil elab ligi 30 000 inimest.

"Liibanoni ümbritsevates riikides toimuv avaldab mõju ka Lõuna-Liibanoni julgeolekule ning pealtnäha rahulik keskkond võib väga lühikese aja jooksul drastiliselt muutuda, seega peavad sõdurid olema alati valmis ootamatusteks," ütles nooremleitnant Lillemets ja lisas, et samuti on eestlastele harjumatu ka kohalik maastik ning liikluskultuur, mille tõttu peavad juhid hakkama saama kohati väga kitsastel ja käänulistel teedel.

Novembri teisel nädalal Liibanoni saabunud jalaväerühm Estpla-20 teenib ÜRO rahuvalvebaasis 2-45. Eesti rahuvalvajate ülesanne on muuhulgas patrullida nii öösel kui päeval Iisraeli ja Liibanoni eraldaval nii-öelda sinisel joonel (Blue Line).

Iisraeli ja Liibanoni eraldav sinine joon märgib Iisraeli relvajõudude tagasitõmbumist Liibanonilt vallutatud aladelt, milles kaks osapoolt leppisid kokku ÜRO kaasabil 2000. aastal. Hoolimata sellest, et olukord sinisel joonel on üldiselt rahulik, on aastate jooksul osapoolte vahel esinenud siiski konflikte. UNIFIL üksuste ülesanne sellistel puhkudel on hoida ära olukorra eskaleerumine ning teha koostööd Liibanoni relvajõududega.

Peale selle patrullivad ÜRO üksused ja sealhulgas Eesti üksus oma vastutusalas nii öösel kui päeval ning nii jalgsi- kui ka motoriseeritult, mehitavad vaatlusposte ning täidavad muid rahuvalvealaseid ülesandeid.

Koos staabiohvitseridega teenib alates novembrist Liibanonis ligi 40 kaitseväelast, kellest suurema osa moodustab rühmasuurune üksus, mis on komplekteeritud peamiselt Scoutspataljoni B-kompanii baasil. Eesti jalaväerühm on osa Soome-Iiri pataljonist, mis on ainus mitmerahvuseline pataljon ÜRO rahuvalveoperatsioonil UNIFIL Liibanonis. Kokku panustab UNIFILi praegu 39 riiki. Praegune üksus on järjekorras kolmas eestlaste jalaväeüksus Liibanonis. Aastatel 1996-1997 teenis UNIFIL missioonil Eesti jalaväekompanii.