Selles paralleelmaailmas usutakse, et isal ja vendadel on õigus õdesid käsutada nagu enda omandit. Reporter nendib, et Saksamaal on oma perede eest põgenenud umbes 3000 abiellumiseas neiut, kellele nende pere on muslimi traditsiooni kohaselt otsinud sundabieluks peigmehe. Mõnedele jooksus olevatest neidudest annab Saksa riik uue identiteedi ning neile võidakse pelgupaik leida ka riigist väljas.

Klassides, kus õpivad muslimi lapsed, süüdistatakse naiste kehalise karistamise puhul tihti naisi endid ning peetakse Prohveti solvamist surmapatuks. Samuti levib eelarvamus, nagu oleks juudid võrreldavad sigadega. Dokumentaalfilm näitab, kuidas Türgist kohale sõitnud vaimulikud tuubivad türgi taustaga Saksa noortele araabiakeelset koraani, millest noored aru ei saa. Vaimulikud korraldavad ka oma tavade kohaselt kohtumõistmist väljaspool Saksa kohtusüsteemi.

"Kui koolis väljendatakse põhiseaduse vastaseid mõtteid, mida neile lastele kinnistavad nende kodud, siis peame sellest rääkima. Ent Saksamaal eelistatakse sellest vaikida," lausub Ulmi linna koolijuhataja murelikule ZDF telekanali reporterile. Reporter järgneb koolilastele nende koju. Seal kuuleb taas eelarvamustest pungil jutte: muslimi noormehed ei kavatse abielluda neidudega, kelle nimi oleks Maria või Martha, sest need saksa neiud kõlbavad ainult väljaskäimiseks, mitte abiellumiseks.

Küsitletud türgi pered ei kavatse Saksa väärtuste ega rahvaga integreeruda. Vastupidi, ajakirja Economist andmetel sünnitavad getod getosid: paljud sisserändajate lapsed lähevad kooli immigratsioonikeskuste või immigrantide rajoonide lähedale. Seal on juba ees noored, kes ei omanda kohalikku keelt ega Euroopa väärtusi: vabadus, võrdsus, õigus oma arvamusele. Norras, Taanis ja Rootsis lähevad 70% sisserännanud lapsi koolidesse, kus pooled lapsed on immigrantide peredest, märgib Economist.

Dokumentaalfilm on valminud enne sügisest sisserännukriisi ja talviseid naisteahistamisi Saksa linnades.

Saksamaa käib maha

Mahavaikimise traditsioonidega muslimi immigrantidega seoses haakub ka mitu hooaega Saksamaa müügitabelid juhtinud raamatu "Saksamaa käib maha" lugu. Endise Berliini liidumaa pankurit, raamatu autorit Thilo Sarrazini sooviti raamatu avaldamise eest Saksa sotsiaaldemokraatlikust parteist välja visata. Ent see jäi tegemata, sest parteikaaslased ei leidnud omas poliitkorrektsuses Sarrazini raamatust siiski vigu, millega väljaviskamist põhjendada.

Raamatus "Saksamaa käib maha" (eesti keeles ilmunud aastal 2013) tõestab Sarrazin tabelite varal, et sakslastel ei ole probleeme poolakatest, baltlastest, korealastest ega hiinlastest sisserändajatega. Probleemid nii hariduse, hügieeni (isegi laste hambahügieeni) ja tööviljakusega on Põhja-Aafrikast ja Araabiast saabuvate muslimitega.

Pikka aega ei võtnud Taani ega Rootsi kirjastajad ette Sarrazini ettekuulutuslikku raamatu tõlkimist. Eestis andis raamatu välja kirjastus Hea Lugu. „Probleemidest ei räägita, pigem tõrjutakse rääkijaid. Meedias ja poliitikas leiavad paljud, et allakäik polegi probleem. On neid, kes lausa rõõmustavad." ütles autor Eesti Ekspressis intervjuus suursaadik Tiit Matsulevitšile.

Vaata lõike ZDF filmist!

Õpetaja räägib, millise mõistmatusega ta koolis Saksa kodanike poolt kokku puutub

Õpilased räägivad, mida koraan naistega teha lubab

Õpilased tuubivad pähe araabiakeelset koraani, mida nad ei mõista

Kodukülastus - vanemad selgitavad, miks naine mehele alluma peab

Vaata filmi tervikuna siit.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid