Poliitikauuringute keskuse Praxis analüütikud uurisid, mida teavad tööandjad soolise võrdõiguslikkuse seadusest nüüd, kui see on Eestis kehtinud juba ligi 12 aastat, ja kas seda ka järgitakse. Tööandjate esindajatele kirjeldati elulisi olukordi ja paluti võtta seisukoht, kas nad ka ise nii käituksid ja kas see on nende arvates seadusega lubatud.

Naiskandidaati ei võetud tööle väikese lapse tõttu

Töökuulutuses on kirjas, et töös võib ette tulla töötamist ebatavalistel tööaegadel, näiteks nädalavahetustel või õhtuti.

Kandideerijate hulgast tõuseb esile kaks kandidaati: üks mees ja üks naine. Naiskandidaat on töökogemuse ja oskuste poolest ametikohale sobivam, aga ta kasvatab üksi väikest last ja tööandja ei pea töökohta õhtuste tööaegade tõttu emale ja lapsele õigeks. Seega otsustab tööandja valida meeskandidaadi.

Hea lugeja, millised on sinu kogemused soolise diskrimineerimisega töökohal? Anna teada aadressil rahvahaal@delfi.ee !