Eesmärgi elluviimisele peaks aga eelnema põhjalik tööprotsesside analüüs ja dokumenteeritud plaanide väljatöötamine, seejärel kitsaskohtade leidmine ja siis töö ümberkorraldamine. Ettevalmistamata tegevuse ja üksnes kvoodi alusel korraldatava koondamise tulemuseks võime saada avalike teenuste kvaliteedi languse.

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala ülesanne on koondada 235 töökohta, sellest suur osa, 160 töökohta peaks tulema suurhaiglate arvel. Aga kus on keskvalitsuse enda töö ümberkorraldamise kavad?

Loe täpsemalt Sõerdi arvamusest homsest Päevalehest!