Tihti ei märka me enda ümber ilmselgeid ja lihtsaid asju, mida saaks tehnoloogia abil lihtsustada. Ehkki õppisin juba bakalaureuseõppes infotehnoloogia (IT) kõrvale juurat, ei märganud minagi neid võimalusi. Tartu ülikooli tarkvaratehnika ingliskeelne magistriõppekava tõi mind aga mugavustsoonist välja võõrkeele, rahvusvahelise seltskonna ning ainetega, milles analüüsime firmade äriprotsesse ja proovime märgata optimeerimisvõimalusi.

Innovatsioon

Peale tarkvaratehnika õppekava ainete võtsin juurde aineid ka hiljuti loodud IT-õiguse õppekavalt. See on andnud mulle uue perspektiivi ja aidanud näha maailma teise külje alt.

Usun, et innovatsioon ilmneb just eri valdkondade kokkupuutepunktides. Edukaid näiteid on Eestist hulganisti võtta, nii võib olla IT-ga kohtunud finantsvaldkond (TransferWise), põllumajandus (VitalFields) või geograafia (Reach-U, endise nimega Regio).

Multikultuurne keskkond

Nii IT-õiguse kui ka tarkvaratehnika õppekaval on inimesi kõikvõimalikest maailma nurkadest, näiteks Ukrainast, Pakistanist ja Nigeeriast. Sünergia, mis tekib eri rahvusest õppijatega suheldes, aitab maailmast paremini aru saada. Usun, et erinevate kultuuride mõistmine ning neist pärit inimestega koos õppimine ja töötamine on eelis nii rahvusvahelises töökultuuris toimetulekuks kui ka igapäevaelus.

Enda ja paljude tuttavate näitel võin rääkida ideedest, mis on kasvanud välja just tänu rahvusvahelises keskkonnas õppimisele. Muu hulgas osalesin 2015. aastal TransferWise Challenge'i võistlussarjas. Meil õnnestus saavutada rahvusvahelise tiimiga esikoht, mis lennutas meid auhinnareisile TransferWise'i Londoni kontorisse.

Inglise keele eelis

Oleme Eestis liiga väiksed, et endasse sulguda ja loota, et saame üksinda hakkama. Elame üleilmastuvas maailmas, kus teiste inimestega suhtlemine, nende mõistmine ja nendega äri ajamine muutub aina tähtsamaks. See ei tähenda, et peaksime eesti keelest loobuma, vaid meil tuleks märgata enda kõrval ka teisi ja olla võimelised nendega suhtlema.

Kahe eriala kombineerimine on mind praegu toonud aastaks praktikale San Franciscosse. Mind toetas rahaliselt Balti-Ameerika vabaduse fond, mille eesmärk ongi saata Eesti üliõpilasi aastaks USA-sse kogemusi omandama. Töötan siin ettevõttes Ravel Law, kus luuakse õigustehnoloogiat. Analüüsime automaatselt kohtulahendeid ja nendevahelisi seoseid ning võimaldame juristidel saada suurtest andmehulkadest kergemini aru visualisatsioonide abil.

Silicon Valleys olles näen siin mõndagi ühisjoont Tartuga: see on väike piirkond, siin on palju talente ja rahvusvaheline seltskond. Ka Ülikooli tänavat nimetatakse Tartus hellitavalt Silicon Alleyks, sest sinna on koondunud palju IT-ettevõtteid.

Kes ei tahaks sellest osa saada? See kõik kokku võib olla huvitava, tähendusrikka ja põneva elu algus.

Tartu ülikoolis toimub vastuvõtt 19 ingliskeelsele õppekavale. Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas lõppeb vastuvõtt ingliskeelsetele magistriõppekavadele 15. märtsil 2016. Sotsiaalteaduste valdkonnas, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas ning bakalaureuseõppes (sh integreeritud õppes) võetakse avaldus vastu 15. aprillini. Lisainfo õppekavade ja vastuvõtutingimuste kohta: www.ut.ee/et/sisseastumine/ingliskeelsed-oppekavad.