Sõna „vihakõne” koosneb kahest osast: viha ja kõne. Meie idanaabri praktika näitab aga, et võitlus vihakõnega viib selleni, et keelu alla satub esmajoones kõne, samal ajal kui viha üksnes süveneb, sest keelatakse vaba arutelu aktuaalsete teravate teemade üle.

1998. aastal algatati uuel Venemaal esimest korda kriminaalasi religioosse vaenu õhutamise paragrahvi alusel: nimelt lasi kunstnik-aktivist Avdei Ter-Oganjan kõigil soovijail kirvega ikoonide reprosid raiuda. Ter-Oganjani sõnul tahtis ta sellega näidata, mis vahe on tõelistel ikoonidel (need rippusid saali seintel) ja paberist koopiatel, mida kirik usklikele müüb.