Esimese ettekande teeb dr Raudsik. Ta on särav daam, suurepärane ja soe esineja, karismaatiline ja meeldiv. Ta räägib veenvalt oma uuest raamatust ja selgitab, et sisuliselt on kõigi haiguste põhjus organismi happeline keskkond ja nii haiguste ennetamiseks kui ka ravimiseks tuleks juua soodavett. Teooria vahele jutustab ta enda ja oma patsientide tervenemislugusid, kus õige eluviis ja soodavesi on alati aidanud. Ettekannet ei katkesta ükski sisuline küsimus. Kuulajad noogutavad vaikides ja kirjutavad räägitut hoolsalt üles.
Raudsiku kaasesineja, pärast kinnisvaraäri pankrotti toidulisandite müügiga tegelema hakanud Vahur Vollmann tutvustas teooriat, et enamikku haigusi põhjustab hoopis keerdus jämesool ja mürgine lima.

Kui dr Raudsik lõpetab, juhatab ta sisse oma kaasesineja Vahur Vollmanni. Tegu on masu ajal pankrotistunud kinnisvaraarendajaga, kes hakkas seejärel äri tegema toidulisandite müügiga. Loengut peab Vollmann pealtnäha meditsiiniteemal. Ta seletab, et 90% haigusi tuleb sellest, et inimese jämesool on korrast ära, lausa sõlmes, ja sinna koguneb mürgine lima. Seejuures mõjutab see, mis kohast jämesool keerdu läheb, seda, mis elund inimesel veel haigeks jääb.

Dr Raudsiku raamatus on mõistlikud dieedi- ja toitumissoovitused hookuspookusega segamini.
Kuulajaskond on ikka vaikne ja lugupidav. Kedagi saalis ei häiri, et dr Raudsik kuulutas veerand tundi tagasi, et haigused tulenevad keha hapestumisest, aga nüüd väidab endine kinnisvara­ärimees, et süüdi on hoopis sõlmes jämesool. Kuulajad kribivad loengumaterjali endiselt hoolega üles. Kui Vollmann loengu lõpetab, algab müügitöö. Raudsiku-Vollmanni duo müütab nii dr Raudsiku uut raamatut kui ka D-vitamiini preparaate, mis on kuni kümme korda kangemad kui Euroopa Liidus lubatud. Hinnad on soolased, aga toime olevat parem kui seaduslikel preparaatidel. Kummaline duo, arst ja kinnisvaraärimees/pärasoolespetsialist, lõpetab ürituse ja kuulajad lahkuvad.

Nädal hiljem kordub sama järgmises Eesti linnas teises loengusaalis. Seekord istub kuulajate seas teine Eesti Päevalehe ajakirjanik. Jälle tuleb maksta osavõtutasu ning jälle räägitakse happelisusest kui kõigi haiguste põhjusest ja imelugusid, kuidas õige eluviis ja sooda viivad terve ja õnneliku eluni. Jälle on kohal ka Vollmann ja jälle tehakse pärast loengut müügitööd.

Sügise ja talve jooksul sõidab dr ­Riina Raudsik oma raamatut „Energiakriis” müües Eestis ringi ja peab loenguid, ikka kümmekond eurot pilet ja pärast loengut ostuvõimalus. Vahur Vollmann lööb pärasooleloenguga Eesti Päeva­lehe teada kaasa paljudel, võib-olla isegi kõigil juhtudel.

Jäi silma MMS-i grupist

Samal ajal kui Eesti Päevaleht dr Raudsiku tegemisi jälgima hakkab, uurib tema tegevust ka terviseamet. Eesti Päeva­leht märkas dr Raudsikut mullu sügisel, sest ta kuulus mürgise kloordioksiidiga (MMS) „ravimist” soosivasse Facebooki gruppi. Tihedamat seost kui sinna gruppi kuulumine arstil MMS-iga ei olnud.

Aga nii Eesti Päevalehele kui ka terviseametile jäid silma dr Raudsiku kummalised soodaga seotud veendumused. Nagu uurimine näitas, on dr Raudsik juba aastaid propageerinud ja ka praktiseerinud ebateaduse haru, mille esi­šarlatan Robert O. „Doktor Leelis” Young istub praegu USA-s arstilitsentsita praktiseerimise eest vangis.

Paraku on võimalik, et soodausku dr Raudsik on jätnud osa ­patsiente ­vajaliku ravita.
Kokkuvõtlikult on teooria lihtne: enam-vähem kõiki haigusi põhjustab happelisus ja enam-vähem kõike ravib kas aluselise toidu söömine või lihtsalt söögisooda tarbimine (seda suunda esindab dr Raudsik). Probleem on selles, et teooria on absoluutselt tõendamata ehk maakeeli öeldes puhas jamps. Seda kinnitavad nii välismaised teadusallikad kui ka Eesti arstid. Eesti Päevalehte konsulteeris selle artikli ettevalmistamise ajal mitu Eesti arsti. Ükski neist ei suutnud leida happelis-aluselise ravimise teooria kaitseks ühtegi teaduslikult tõendatud argumenti.

Erinevalt kloordioksiidist ei ole söögi­sooda inimesele mürgine, selle rohke tarbimine tekitab lihtsalt gaase ja kõhupuhitust. Seega probleemi justkui pole. Kui inimene tunneb, et tahab uskuda terviseteemalist imemuinasjuttu, siis las usub ja joob soodavett, sest midagi hullu ei juhtu.

Paraku on võimalik, et soodausku dr Raudsik on oma veendumuste tõttu jätnud osa patsiente vajaliku ravita.
Jüri tervisekeskus, kus dr Riina Raudsik praktiseerib.

Arstikabinetis toimuv on arsti ja patsiendi vaheline asi. Eesti Päevaleht vestles artikli ilmumisele eelnenud kuude jooksul nii paljude dr Raudsiku patsientidega, kui neid leida suutsime. Ühes on kõik patsiendid ühel meelel: dr Raudsik on meeldiv inimene, hea suhtleja ja kuulaja ning mõjub alati soojalt ja osavõtlikult. Tema töövõtetele on mittearstliku taustaga patsientidel muidugi raske hinnangut anda. Osa patsiente on täheldanud, et dr Raudsik kasutab visiidi aega selleks, et soovitada oma raamatut või sooda­vett, osa patsiente kinnitab, et neile pole arst selliseid soovitusi jaganud. On ka patsiente, kes väidavad, et dr Raudsik on raviga venitanud ega ole teinud pingutusi patsiendi ravimiseks. Aga kuna nad pole esitanud ametlikku kaebust, ei ole arstipoolse ravijuhise mittejärgimise kohta ka menetlust alustatud.

Ka haigekassa alustas kontrolli

Küll aga võimaldavad mõne järelduse teha dr Raudsiku loengud ja tema viimane raamat „Energiakriis”. Veenvalt kirjutatud raamat on läbivalt sama ehitusega. Iga peatükk algab mõne organi toimimise meditsiinilise kirjeldusega ja on alati korrektselt lahti kirjutatud. Peatükk jätkub ootamatu pöördega: organi kirjeldusele järgneb kiire väide, et kõnealuse organi kõik haigused tulevad hapestumisest. Edasi läheb dr Raudsik ravi juurde, milles on alati ravina näidustatud sooda. Ent arst rõhutab palju ka puhkuse, vee joomise, köögiviljarohke dieedi ja alkoholist loobumise olulisust.

Terviseamet palus haigekassal algatada kontrolli, kas Jüri tervisekeskus vastab riikliku rahastamise nõuetele.
Eesti Päevaleht töötas raamatu mitme Eesti arsti abiga üksipulgi läbi. Arstid (terviseameti ekspertiisis osalenud arst, erakorralise meditsiini arst dr Märt Põllu­veer, üldarst dr Ingmar Lindström, laste­arstid dr Oivi Uibo ja dr Tiia Voor jt) on kokkuvõtvalt seisukohal, et raamatus on mõistlikud dieedi- ja toitumis­soovitused hookuspookusega segamini. Raamat näitab, kuidas dr Raudsik ravimisse suhtub: ta soovitab venitada kopsu­põletiku ravimisega ja ravida kõrgvererõhktõbe vee joomisega, esineb ka väide, et vähki saab ravida paarinädalase aluselise toitumisega.
Terviseamet alustas dr Riina Raudsiku tegevuse kontrolli mullu septembris pärast esimesi Eesti Päevalehes ilmunud kloordioksiiditeemalisi artikleid. Kontroll sai läbi möödunud aasta lõpuks ja tulemused on nüüd selged. Jüri tervisekeskus, mille juhatuse liige dr Raudsik on, rikkus mitut seadust.
Jüri tervisekeskuse koduleht enne Terviseameti keeldu
Jüri tervisekeskuse koduleht enne Terviseameti keeldu
Jüri tervisekeskuse koduleht pärast Terviseameti keeldu

„Ameti läbi viidud järelevalvemenetluse raames selgus, et tervisekeskuse kodulehel propageeritakse teenuseid ning selgitatakse haiguste patogeneesi ja ravimeetmeid viisil, mis erineb üldisest tõenduspõhisest meditsiinipraktikast. Esinesid puudused tervishoiuteenuste dokumenteerimisel,” esitas terviseameti kommunikatsioonijuht Iiris Saluri menetluse tulemuse lühikokkuvõtte. Keskus oli rikkunud nii tarbijakaitseseadust ja rahvatervise seadust kui ka tervishoiuteenuse osutamise määrust, sest dr Raudsik pakkus ohtlikku teenust ja levitas inimese tervist kahjustada võivaid ideid ega kajastanud patsientide andmeid dokumentides objektiivselt.

Terviseamet võttis Jüri perearstikeskuses toimuvat nii tõsiselt, et palus haigekassal algatada sisulise kontrolli, kas dr Raudsiku keskus vastab riikliku rahastamise nõuetele. „Haigekassa kontrollib seaduse alusel ravikindlustusraha kasutamise sihipärasust, sh ostetud teenuste kvaliteeti ja põhjendatust,” ütles haigekassa pressiesindaja Katrin Romanenkov ja lisas, et praegu on eesmärk lõpetada kontroll aprillis. Siis selgub, mis saab Jüri perearstikeskusest edasi.

Dr Raudsik rikkus kolme seadust

Terviseamet tuvastas, et Jüri Tervisekeskuse OÜ on läinud vastuollu järgmiste seadusandlike aktidega:

Tarbijakaitseseaduse (edaspidi TKS) § 91 lg 2, mille järgi käsitletakse ohtliku teenusena teenust, mille osutamise viisiga seotud viga või teenuse osutamisel kasutatava toote konstruktsiooni või koostise puudus või teenuse kohta antud ebaõige, eksitav või puudulik teave võib põhjustada inimese vigastuse, mürgistuse, haiguse või muul viisil ohustada tema tervist.

Rahvatervise seaduse (edaspidi RTerS) § 12 lg 6, mille järgi ei tohi levitada inimese tervist ja elukeskkonda kahjustada võivaid ideid, arvamusi, veendumusi ega muud teavet sõnas, trükis või muul viisil.

Sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” (edaspidi määruse nr 56) § 14 lg 1, mille järgi kantakse tervisekaarti tervishoiutöötaja vastuvõttu iseloomustavad andmed, muu hulgas ka patsiendi objektiivne leid.

Terviseamet tugines oma otsuses ka Eesti arstide liidu eetikakomitee ja Tartu ülikooli peremeditsiinikliiniku hinnangule.

Pärast terviseameti nõuet eemaldas dr Raudsik Jüri tervisekeskuse kodu­lehelt seadust rikkuvad materjalid.

Arstide liit heitis dr Raudsiku ameti­liidust välja.

Ettekirjutuses kohustas terviseamet Jüri Tervisekeskuse OÜ-d:

lõpetama viivitamatult inimese tervist ja elukeskkonda kahjustada võivate ideede, arvamuste, veendumuste ja muu teabe sõnas, trükis või muul viisil levitamine, tagamaks RTerS § 12 lg 6 täitmine;

lõpetama teenuse osutamisel tegevused, mille korral ebaõige, eksitav või puudulik teave võib põhjustada inimese vigastuse, mürgistuse, haiguse või muul viisil ohustada tema tervist, tagamaks TKS § 9 kirjeldatud ohutu teenuse osutamise;

hakkama viivitamatult dokumenteerima kõike tervishoiuteenuse osutamisega seotut, sealhulgas kõrgvererõhktõvega patsientide objektiivseid leide, tagamaks sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” § 14 lg 1 täitmine.

Terviseamet soovitas Jüri tervise­keskusel esimesel võimalusel korraldada Eesti pere­arstide seltsi juures oma perearstide resertifitseerimine.

Dr Riina Raudsik: minu tegevus on õige

Eesti Päevaleht esitas dr Riina Raudsikule ühe konkreetse küsimuse: miks ta levitab teadlikult väärinformatsiooni haiguste tekke põhjuste kohta ning soovitab haiguste preventsiooniks ja ravimiseks kasutuid meetodeid?

Dr Riina Raudsik: „Lükkan ümber teie arvamuse, et levitan väärinformatsiooni, kuna kogu minu tegevus põhineb teaduses ja praktikas tõestatul.”

Üleskutse

Jüri tervisekeskuse patsiendid, palun kirjutage nii oma positiivsetest kui ka negatiivsetest kogemustest aadressil tuuli.joesaar@epl.ee.