Valitsusele, riigikogule ning haridus- ja teadusministeeriumile adresseeritud avalikus kirjas paluvad paljud näitlejad, filmitegijad, arhitektid, kirjanikud, lauljad, sportlased, õppejõud, teadlased, aga ka näiteks Eesti Panga president Ardo Hansson, ettevõtja Ville Jehe, roomakatoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan ja EELK peapiiskop Urmas Viilma loobuda erakooliseaduse kiirustades muutmisest, mis kaotaks kohustuse maksta erakoolidele tegevustoetust. „See seab ohtu kodanikualgatuse korras loodud koolide toimetuleku ja seeläbi mitmekesise hariduse jätkumise Eestis,” ütlevad allakirjutanud.