Savisaar on öelnud, et Eesti presidendiks sobib igaüks, kellel on inimeste toetus. EPL küsitluse järgi on arvestatav toetus Marina Kaljurannal, Siim Kallasel ja Edgar Savisaarel.

Siim Kallas on öelnud, et teistes erakondades on inimesi, kes võiksid olla tema vastu heasoovlikud. Marina Kaljurand on öelnud, tema on venelane ja on selle üle uhke.

Politoloogid on öelnud, et esimesed avalikud kandidaadid lastakse auklikuks. Tsahkna lasi auklikuks Kallase ja Kaljuranna. Helme lasi auklikuks Kaljuranna. Kapo lasi auklikuks Helme (kasulik idioot) ja noolib Savisaart. Ootame, kes laseb auklikus Jõerüüdi.

Savisaar on lugematu arvu poliitiliste, politseiliste ja meedialiste jõudude poolt lastud mõnede silmis täiesti auklikuks.

Savisaare kohta on öeldud ka, et kui teda poleks olemas, peaks ta välja mõtlema. On öeldud, et Reformierkonna edukus sõltub Savisaare olemasolust. Tundub, et kogu Eesti poliitiline ollus tahaks end Savisaarele vastandada. Vaatamata sellele ja just tänu sellele on Savisaar Eestile väga tähtis ja oluline figuur.

Savisaar peaks teatama oma soovist kandideerida Eesti presidendiks. Miks ta peaks? Sest tal on võimalusi võita.

Ma arvan, et Edgar Savisaar Eesti presidendina lunastaks need kannatused, mida oleme talunud MRP ohvritena - tal on ette näidata NSV Liitu lagundav surmatunnistus MRP komisjoni aseesimehena Gorbatšovi kongressil. Savisaar Eesti presidendina põlistaks need Eesti rahva võidud laulva revolutsiooni finalistina – tal on ette näidata Eesti teine sünnitunnistus 20. augustist 1991.

Temas nähakse ühendavat sisepoliitilist mõõdet: tsitaat kõnest 29.11.2016, mille kohta kiitusekitsi Ahto Lobjakas on öelnud: “See oli neutraalselt võttes võib-olla üks paremaid kõnesid, mida Eestis viimastel aastatel on peetud”:

Edgar Savisaar: “Eesti kõige tähtsam julgeoleku tagatis on ühiskonna sidusus, tugev keskklass, regionaalsete lõhede puudumine, sõprus siin elavate rahvuste vahel. Kui lõhed meie ühiskonnas on suured, siis ei suuda meid kaitsta ükski väline ega ka mitte kõrgeim jõud. Muidugi peab meil olema tugev kaitsevägi ja koostöö NATO liitlastega, aga ainult sellest ei piisa”.

Savisaar ise ütles mõned päevad tagasi PM-s: “Tegelikult vajab Eesti eeskätt sisepoliitilist tasakaalustajat. Vajab presidenti, kes suudaks ajada iseseisvat joont isegi reformierakondliku äärmuspoliitika tingimustes.”

Just see siseautoriteet on meil viimase 10 aasta jooksul puudunud. Ei tasu ära unustada, et presidendiks saanu peab erakondlikkusest loobuma. Tähendab Savisaar, saades presidendiks, loobub Keskerkonna liikmelisusest. Kõlab päris radikaalselt!

Vaatamata meie konstitutsiooni poliitikakesksusele presidendivalimiste kontekstis usun, et rahva suur toetus presidendile on ülioluline. Ka valijameeste kogu otsus on võimsam kui kuue erakonna kokkulepe.
Igatahes erakodadeülese patuvaba luukereta käilakuju tikutulevalgel püüdmine on silmakirjalik, sest rääkigu need Riigikogu erakonnad mida tahes, enda erihuvidest ei loobu nad iialgi.

Presient Ilves ütles 23. aprillil: „Riigipea peab aduma, mis toimub riigis, ja sekkuma, kui näeb põhiseaduse rikkumist või ebaõiglust.”
Ilusad sõnad, vaatame, mida teeb President tegelikkuses. Vaid üks stiilinäide. http://uudised.err.ee/v/eesti/73bff0ae-0b8e-4745-ac8a-58a7d40a4bc2/president-ilves-savisaar-tahab-teha-eestist-oblastit. Ilves: “Savisaar tahab teha Eestist oblastit.”

Ilvese sõnavõtt ei ole pelgalt ebaõiglane, vaid sisaldab lausvalet. See ripub tänini ERR-i kodulehel ja meie avalik-õiguslik südametunnistus ei tee midagi, et see eemaldada või viga parandada. ERR-i kodulehel seisab:
“Keskerakonna esimees Edgar Savisaar ütles partei eilsel kongressil, et erakond seob end uue põhikirjaga lahti Eesti õigussüsteemist.
"Meie kavandatav põhikirjamuudatus seob Keskerakonna lahti kuuluvusest Eesti õigussüsteemi..." ütles Savisaar oma poliitilises ettekandes.””
Samasugune, valel tõlgendusel põhinev argumentatsioon Rait Marustelt ripub ka Postimehe portaalis tänini:
Maruste: “Mõni aeg tagasi teatas Keskerakonna esimees, et erakond lahutab end Eesti õigussüsteemist.”
http://arvamus.postimees.ee/3599651/rait-maruste-oigusvalised

Tegemist on Edgar Savisaare juba legendaarseks saanud nendinguga erakonnaliikme staatuse seotusest kriminaalkaristusega.
Savisaar ütles tegelikult nii: Savisaar: “Meie kavandatav põhikirja muudatus seob lahti Keskerakonda kuuluvuse Eesti õigussüsteemist.”
Oponentide eesmärk on - juba pikemat aega - Savisaart tembeldada venemeelseks – “tahab teha oblastit” ja võrrelda Kremliga. Kui juba Euroopa tippjurist ja riigi tegevpresident ei soovi lähtuda tegelikkusest ning toetudes valeväitele mustavad Savisaart, no mida siis rahvas peaks arvama? Tabava kokkuvõtte tegi jällegi Ahto Lobajaks ERR-s: “See kõik oli absurdne."

Reformierakond on vihanud Edgar Savisaart pimesi, Toomas Hendrik Ilves pole oma põlgust vaka all hoidnud, aga Savisaare populaarsuse kasvu pole see peatanud.

On viimane aeg lõpetada ühiskonna hindamine rahvuspõhiselt. Kui Euroopas on loobutud rahvuse ja ka soo küsimine isegi tööankeetides, siis miks meil rõhutatakse populaarsusküsitlustes rahvuslikku päritolu? Eks ikka, et näidata Savisaare venemeelsust. Aga kui mõni poliitik venelasest presidendikandidaadi vastu on, siis kasutatakse tema vastu just sedasama argumenti, mida Savisaarele ette heidetud – rahvusel ei ole tähtsust. Silmakirjalikkus avaldub igal sammul.

Miks siis Edgar Savisaar võiks olla Eesti president?
Toon selleks 10 põhjust:

1. Savisaar ei ole kaotanud sidet reaalse eluga. Ta teab ja tunneb siin elavate inimeste tegelikke probleeme.

2. Ta on üks vähestest poliitikutippudest, kes ajab iseseisvat poliitikat. Ta ei laseks riiki muuta "kasulikuks idioodiks" ühe või teise suurriigi huvides.

3. Savisaar on tuntud traditsiooniliste väärtuste eest seisjana.

4. Oskus näha suurt pilti, ka globaalpoliitiliselt. Haruldaselt hea analüüsivõime.

5. Omab läbirääkimisoskusi erinevate huvide ühildamiseks ning ühishuvide leidmiseks.

6. Kui meil oleksid presidendi otsevalimised rahva poolt, saaks Edgar Savisaar tõenäoliselt kõige suurema häältearvu. Mees, kellest NO99 tegi muusikali, väärib ju seda ametit (J. Mäggi).

7. Omab suurt vastupanuvõimet ebaõiglusele. On jäänud truuks läbi aastakümnete oma aadetele. Sellisena on ta andnud palju jõudu teistelegi inimestele ja organisatsioonidele seismaks oma õiguste eest.

8. Ta annaks volitused valitsusele, kes tahaks muuta Eesti arenevaks, kuid inimlikumaks ja sotsiaalselt õiglasemaks riigiks kui praegu.

9. Edgar Savisaar on jäänud Eesti tipp-poliitikas ainsaks, kes tunnistab omandireformi kuritegelikkust ligi kümnendiku rahva suhtes.

10. Edgar Savisaare poliitika on olnud eri rahvusi ühendav. Teda toetavad nii eesti- kui venekeelsed valijad. Ta on toetanud eri konfessioonide pühakodasid. Tema hea side kirikuga algas juba Halliste kiriku renoveerimisrahade eraldamisest peaministrina 1990-1991. aastal.

Lõpetuseks tsitaat Edgar Savisaare kõnest Estonia kontserdisaalis 2014 detsembris, mida keegi veel tsiteerinud ei ole (julgenud).

Edgar Savisaar: “Meil on jälle oma riik ja see on suur asi. Lõpuks ei ole iseseisvast ja vabast Eestist midagi kallimat, mille nimel võidelda. Kui kaob Eesti, on kadunud kõik. Kuid me soovime veel enamat. Me soovime vaba riiki, mis kindlustab meie lastele muretu lapsepõlve ja kus saab väärikalt vananeda. Need on väärtused, mis ühendavad kõiki Eesti inimesi. Meie valijaid, teiste erakondade valijaid, eestlaseid ja venelasi, vanu ja noori. Kõik tajuvad praegu Eesti haprust. Aga pool sajandit tagasi astusid meie hõimuvennad soomlased Venemaa ülekaaluka võimsusega sõjamasina vastu ja tõestasid, et ka püssitorude arvult suurema vastase võib peatada, kui endal on sisu.”

Savisaarele sisu puudumist ette heita oleks enda pettus. Kalle Klandorfi ja Janek Mäggi varasemaid toetusavaldusi Edgar Savisaare esitamiseks presidendikandidaadiks võiks vaadelda positiivselt.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid