Inimväärikuse vähendamine algab sõnadest. Iga päev on meedias vähemalt kaks-kolm artiklit, kus kasutatakse sõnu „illegaal” ja „illegaalne immigrant”. Ei ole juhus, et mitmel pool nimetati illegaalideks ka enne Teist maailmasõda holokausti eest põgenenud juute. Samuti nimetati Ameerikas orje loomadeks. Niisuguseid sõnu valides me justkui eraldame need isikud endast ning jätame mulje, et neil pole seaduse kaitset ja nende inimõigusi ei pea austama.

Kui see grupp inimesi, keda niigi iga päev dehumaniseeritakse, panna kinnipidamiskeskusse, suureneb veelgi võimalus, et nende kallal kasutatakse jõudu. Nemad ei ole ju meie. Ja kui tekib konflikt, on nad illegaalid, muslimid. Inimesed, kellega me ei saa suhelda muud moodi kui jõuga, sest nad ei räägi meie keelt ja alati ei ole tõlki käepärast.