Lisaks peremeditsiini õppe suurendamisele peab riik arutelusid perearstide ja nooremarstidega, kuidas täiendavalt motiveerida noori just peremeditsiini eriala valima.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi presidendi Siim Rinkeni sõnul jääb murekohaks tudengite madal huvi peremeditsiini eriala vastu - eelmine aasta kõik residentuurikohad ei täitunud. "On hea, et riik on näidanud üles soovi pidada osapooltega arutelusid antud eriala populariseerimiseks ning oleme valmis tudengite poolt sellesse protsessi panustama.”

Kokkuleppel Tartu Ülikooliga tellib riik tänavu 35 residentuurikohta peremeditsiinis. Sisehaiguste erialal tellitakse 14 kohta, erakorralises meditsiinis suurendatakse kohti 12ni ning psühhiaatrias 11ni. Kokku tellib riik tänavu 145 residentuurikohta.