2011. aastal avaldati suure rahvusvahelise uuringu tulemused (vt kõrvallugu), millest selgus, et Eesti ühiskond on teiste riikidega võrreldes vägagi paindlik. Siinsed inimesed tundsid, et sotsiaalsed normid ei ole kivisse raiutud ega ühiskonna reeglid liiga piiravad. Andmed pärinesid 2000-ndate algusest. Ütlesite tookord uurimisrühma liikmena, et tasub vaadata, mis aja jooksul muutub. Mida te saite teada oma hiljuti avaldatud uuringust, mis võrdleb 2002. aastat 2012. aastaga?

Nägime, et üldine ühiskonna piiravuse aste on mõnevõrra tõusnud. ­Õigupoolest – Eestis elavad inimesed tajuvad, et võrreldes kümne aasta taguse ajaga on praegu Eestis kehtivad kultuurinormid pisut tugevamad ja piiravamad. Nii et võib öelda, et selle poolest, mis on sobiv või sobimatu käitumine, on kultuurinormid ­kümne aastaga mõnevõrra settinud.