Venemaa majanduslikud väljavaated muutuvad järjest halvemaks. Möödunud aastal põhjustasid rahvusvahelised sanktsioonid ja energiahindade langemine Vene majanduse 3,7% languse. Reaalpalgad vähenesid umbes 10%. Käesoleval aastal on oodata nende trendide jätkumist. Tervishoiule ja haridusele tehtavaid eelarvekulutusi vähendatakse 8% võrra.

Kremli hüplikud katsed majandust mitmekesistada on suuresti ebaõnnestunud. Tööviljakus on endiselt väike ja investeeringud – nii välis- kui ka kodumaised – on kokku kuivanud. Pöörde toomiseks ei piisa isegi kõrgematest energiahindadest ega sanktsioonide tühistamisest.