Sageli räägitakse, et tänapäeva õpilased ei oska õppida. Minul on raske sedasi üldistada, kuid eri probleeme olen kohanud küll. Näiteks on paljudel õpilastel raskusi loetust arusaamisega. Samad õpilased võivad aga hästi hakkama saada grupitöödega, milles haaravad kiiresti juhirolli ja delegeerivad funktsionaalset lugemist nõudva ülesande mõnele grupiliikmele, kes saab sellega paremini hakkama. Võib-olla pole asi õpilaste puudulikes õpioskustes, vaid pidevalt samasuguste õpimeetodite kasutamises?