Lobitöö on jälle avalikkuse tähelepanu all. Möödunud nädala alguses ilmus EPL-is lugu sellest, kuidas riigikogulane Vilja Toomast esindab riigikogus tubakatööstuse lobi, olgugi et suurema eduta. Kõigest mõni nädal varem esitas riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon vanematekogule heakskiitmiseks rahvasaadikute hea tava täiendamise ettepanekud. Mis aga on lobi ja kes on need pimedates koridorides ohjeldamatult poliitikuid lobistavad tegelased? Mis vahe on lobil ja huvikaitsel ning miks see reguleerimist vajab?