Kui kaks aastat tagasi ei ilmunud festivali HeadRead proosavõistulugemisele ühtegi esinejat, otsustas kirjanik Indrek Koff, et on viimane aeg väärt üritus hääbumissurmast päästa. Koffil on üritusega emotsionaalne side: tema pani 2012. aastal kinni kõige esimese võistulugemise.