Zirgi sõnul on seetõttu paljudel, kaasa arvatud osal poliitikutel, tekkinud küsimus, kas selline valimisviis on poliitiliselt kallutatud või seisneb säärane häälte jaotus milleski muus. Sellele küsimusele otsiski Zirk oma lõputöös vastust.