Valijate ja hääletajate otsus on demokraatias püha ja alati tark. Ka Ühendkuningriigis, nii et jätan nad siinkohal rahule. Kuid et asi oleks selge, toon näiteid võimalikest rahvahääletustest ja nende tulemustest mis tahes demokraatlikus riigis. Küsimus, mis esitatakse, peab võimaldama hääletajal vastata „jah” või „ei”.