Aprillis esitas piimatööstus Tere AS Harju maakohtule ettevõtte saneerimiskava, kuid võlausaldajad seda ei toetanud. Sellepärast määras kohus eksperdid Toomas Saarma ja Urmas Võimre saneerimiskava hindama.

Saneerimiskavas põhjendab Tere majandusraskuste tekkimist sellega, et kasutas 2008. aastal ühinemislaenu võttes sobimatuid finantstooteid ja pangad keeldusid mullu laenutähtaegu pikendamast. Samuti viidatakse käibe vähenemisele, mis tulenes Tere otsusest lõpetada nn private label’i ehk kauplusekettidele nende oma kaubamärkidega toodangu tootmine, aga ka Vene turu äralangemisele 2014. aastal.