Nõukogude mudeli baasil üllitatud kriminaalmenetluse seadustik mõjub läänelike tsiviil- ja halduskohtumenetluse normide debiilse vennakesena. Lääne analoogidega võrreldes on Eesti kriminaalprotsessi normid justkui teiselt planeedilt.