Keskkonnaministeeriumis valminud eelnõu „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050” näitab suunda keskkonnasäästlikuma Eesti poole, toetades taastuva energia arendamist, kuid näeb samal ajal ette ka põlevkivi kaevandamise suurenemist. On leitud võimalus, kuidas Eestis märgatavalt vähendada CO2 õhkupaiskamist ja samal ajal hoida stabiilsena plahvatusohtlikku Ida-Virumaad oma tunnustööstusega.

Selline lähenemine kõlab ülemaailmse kliimapoliitika mõistes piisavalt vastuolulisena, et ka riigikantselei juhiks sellele oma vastuskirjas tähelepanu. „Juhime tähelepanu, et kliimamuutused on ülemaailmne probleem ja seetõttu tuleks tähelepanu pöörata Eestis valmistatud toodete kasutamisest tulenevatele heitkogustele olenemata sellest, kas need tarbitakse siin või eksporditakse,” kirjutas riigisekretäri ülesandeid täitev Aivar Rahno.