Mailis Reps:

Olümpiamängude ülekandeõigused on lastud vabaturule ning see tähendab, et pakkumisi saavad teha ka erakanalid. Kui erakanal esitab parima pakkumise mingi tippala näitamiseks, siis saavad nad ala ainuõigused. Me kõik eeldame, et selle ainuõigusega kaasneb ka vastutus teha kvaliteetset ülekannet – eesmärk on ju rahvusringhäälingu poolt kõrgeks aetud latti mitte maha ajada. Paraku ei saa me seda aga kuidagi riiklikult tagada. Usun, et seekordse olümpia kogemus, kus kettaheitefinaali kajastus inimeste hinge okka jättis, on piisavalt hoiatav näide edaspidiseks. Ning selle põhjalt tehakse tulevikus paremini.

Nagu ka tänavu näha, jääb ülejäänud alade kajastamise kandev roll siiski rahvusringhäälingu õlule. Nende eesmärgiks peab olema võimalikult laiapõhjaline programm, mis tagaks ka rohkemate Eesti sportlaste pilti jõudmise. Ülekandeõiguste vabaturule minek tähendab aga seda, et televaatajal tuleb ka edaspidi leppida mitme kanali vahel žongleerimisega ning reklaamipausidega.

Eiki Nestor:

Maksumaksja raha eest tegutsev riiklik televisioon täidab laiemaid kohustusi, kui erakanal. ERR peab tagama kvaliteedi ilma kohustuseta teenida raha. Erakanal peab omanikele sisse tooma. Kui ta teeb seda nigelal tasemel, siis inimesed seda erakanalit lihtsalt ei vaata. Parimaks ülekandeks on vaja heal tasemel töötajaid