Tuntud laulusalm kannab tähenduslikku sõnumit: „On ju kõigil meil üks tänav, pink ja puu.” On või on olnud. Nii ühte kui ka teist. On alati olnud nii, et möödaniku kuvand salvestub tagateadvusse hilisemat elu saatvate ja mõjutavate hoiakute, kohavaimu, pettumuste või õnnehetkedena.

Pidevalt kaalume, kas ümbritsev keskkond vastab meie ootustele ja ettekujutustele. Nii tänavaruum kui ka pink ja puu selles. Esteetiline hinnang keskkonnale kujundab väärtushinnanguid, mõjutab seda, mis on meile oluline. Seejuures laienevad hinnangud hoolikalt vormitud ümbruselt ka keskkonnale, mida pole kujundatud. Aga ka vastupidi. Oleneb, mida väärtustada ja mõõdupuuks võtta. Mõjus on nii disain kui ka selle puudumine. Liiga sageli teeme näo, et kõik on kena ja parimas korras, kuigi tajume vastupidist.