Ruum on endiselt tühi.

Uue hankega üritatakse aga tehtud vigu vältida ja kõigepealt koostöös ERM-iga seniseid hanketingimusi analüüsida. „Kuna RKAS ei ole spetsialiseerunud köögiseadmete hangetele ega oma valdkonnas kõikehõlmavat kompetentsi, kaasatakse lisaanalüüsi valdkonna teisi eksperte,” ütles RKAS-i juhatuse liige Elari Udam. Täpsemalt vaadatakse üle see, kui palju lubatakse etteantust kõrvale kalduda.

Ilmselt tuleb pakkujatele anda natuke rohkem vabadust või määrata täpselt ära, kui tegu on miinimumnõudega, ütles Idnurm. Tühistatud hanke puhul tekkis probleem näiteks sellest, et üks grill oli liiga võimas ega vastanud seetõttu justkui hanke tingimustele.
ERM ja RKAS on siiani tühjas muuseumiköögis kahepeale korraliku supi kokku keetnud. Kes selle nüüd ära sööb?

Uus hange on kavas välja kuulutada hiljemalt septembri lõpus, vajalikud seadmed tarnida ja paigaldada hiljemalt tuleva aasta jaanuaris. Ilmselt laekuvad sellelegi hankele pakkumused samadelt firmadelt ja muutusi tuleb vähe. Ent võib eeldada, et firmad ei lähe enam pakkuma nii suure marginaaliga. Tühistatud hanke puhul oli kõige odavama ja kõige kallima pakkumuse vahe ligi kolmandik.

Köögi hilinemine läheb ERM-ile maksma, sest aasta lõpuni on lubatud korraldada juba üle saja rendiürituse koos toitlustusega. ERM-i direktor Tõnis Lukas on arvutanud, et musta stsenaariumi korral kaotab muuseum hanke tühistamise tõttu ligi 800 000 eurot.

Järelevalve kritiseeris hanketingimusi

ERM-i köögiseadmete riigihankele järelevalvet teinud rahandusministeerium tuvastas, et kõigis esitatud pakkumustes esines puudusi ja mittevastavusi hankedokumentide tehnilise kirjeldusega.

Seejuures ei oldud rahul ka hanke tehnilise kirjeldusega, sest see olevat koostatud ebaselgelt ega võimaldavat tagada riigihanke üldpõhimõtete järgimist pakkumuste vastavuse kontrollimisel. Tähelepanuta on aga jäänud probleemi tuum: küsimus sellest, kas ERM ja RKAS on tekitanud ebavõrdse konkurentsi olukorra, kui hanke tehnilise kirjelduse koostab enda firma toodete järgi Dieta AS-i töötaja ja sama firma osaleb hiljem hankel ka pakkujana. Kuigi ettekirjutuse kavatsuse sai rahandusministeeriumilt RKAS, pole probleemide aluseks oleva tehnilise kirjelduse koostamises RKAS-il osa – selle andis neile ERM.