Üleeile teatas VTA, et ei saa Cellfoodi menetluses ­Tartu ülikooli (TÜ) analüüsile toetuda, sest TÜ ei ole volitatud laboratoorium ja TÜ-l pole väävel­happe analüüsimiseks akrediteeringut. Veelgi enam, VTA kinnitas, et ei ole leidnud ühtegi laboratooriumit, mis oleks pädev tuvastama Cellfoodi väävel­happe sisaldust.

See VTA väide pani teadusringkonnad imestama. Üks VTA põhjendusi, miks Eesti laboreid ei saa kasutada, kõlas: meie laboritel puudub väävelhappe ja deuteeriumsulfaadi akrediteerimisulatus.