Põltsamaa valla Võisiku küla on üks suuremaid asulaid, kus pole joogikõlblikku vett. Liigse fluoriidisisaldusega veesüsteem mõjutab 470 inimest, kellest enamik on riigile kuuluva aktsiaseltsi Hoolekandeteenused kliendid. Joogivee olemasolu peaks tagama vald, kuid kõnealusel juhul läheks see investeering suurelt jaolt äriettevõtte klientidele. Kui vald ja riigiasustus ei suuda veevärgi parandamiseks ühiselt raha kokku panna, võib Võisiku jäädagi pudelivee kantsiks.

Eelmise aasta seisuga oli Võisiku joogivee fluoriidisisaldus 1,8 mg/l, mida on 0,3 mg lubatust rohkem.