Vene riigiduuma võttis suvel vastu terrorismivastase võitluse paketi, mida tuntakse peamise eestkõneleja Irina Jarovaja nime järgi ka Jarovaja paketina. Seadusemuudatus mõjutab side- ja internetiteenuse osutajaid, aga ka kõiki teisi, eelkõige just Venemaal elavaid inimesi, kes lihtsalt kasutavad internetti ja räägivad telefoniga. Seadusel on ka rahvusvaheline mõju. Praeguse seisuga jõustub pakett täies mahus 2018. aasta juulis.

1. Kohustus salvestada telefonikõnesid, SMS-e ja internetis leiduvat informatsiooni

Kui Euroopa Liidus 2018. aasta mais jõustuv isikuandmete kaitse üldmäärus kohustab säilitama ainult andmeid, mis on teenuse osutamiseks vajalikud, ning piirab seda, mida üldse võib säilitada ja töödelda, siis Venemaal on 2018. aasta juulist teistmoodi. Terrorismivastase võitluse paketi seadusemuudatus kohustab sideteenuse osutajaid salvestama kõiki telefonikõnesid ja SMS-e ning neid kuus kuud alles hoidma. Metaandmeid ehk andmeid selle kohta, mitu SMS-i, millal ja kellele teenuse tarbija saatis, kohustab seadusemuudatus säilitama kolm aastat.