Pärast peasekretär Oudekki Loone kukutamist, erakonna häälekandja Kesknädala peatoimetaja vallandamist ning peakorteri lukkude vahetust, on Eesti suurima erakonna esimees sisuliselt tasalülitatud.

Tema käsutuses on üksnes imetilluke kabinet.

Esmaspäeva hommikul saatis Edgar Savisaar kirja erakonna liikmetele valgustades neid oma õigusabikuludest.

„Mind informeeriti, et laupäevasel juhatuse koosolekul (kus ma ise ei saanud kahjuks viibida) olid Jüri Ratas ja Jaak Aab rääkinud, et Keskerakonnal on mulle osutatud teenuste eest advokaadibüroole Lextal kuni aasta lõpuni veel maksta 170 000 eurot. Palusin Lextalil neid andmeid raamatupidamise kaudu täpsustada. Mind informeeriti, et käesoleval aastal on Lextalile tasutud kokku 50 000 eurot Keskerakonna kui institutsiooni, samuti Savisaare, Toobali ja Laasi advokaadikulude eest (koosneb 35 000 eelmiste aastate kuludest ja 15 000 jooksvatest kuludest),“ kirjutas Savisaar.

"Eelmise ja käesoleva aasta katta olevat suurusjärgus 85 000 eurot (minu poolt kooskõlastamata). Need on Keskerakonna kui institutsiooni, Kallo ja Savisaare kulude eest."

Seoses Savisaarega olevat olemas möödunud aasta oktoobris peasekretär Toobali poolt allkirjastatud kiri, et Keskerakond ühineb Edgar Savisaare kohustustega Lextali ees.

„Seoses sellega pean nentima, et Jüri Ratas ja Jaak Aab levitasid Keskerakonna juhatuse koosolekul vääraid andmeid minu advokaadikulude kohta. Tegelikult ei ole tegu ainult minu kuludega ning neid on meelevaldselt ja oluliselt suurendatud.

"Kahju, et küsimust arutati ilma minu osavõtuta, muidu oleksin saanud neid asju selgitada.“

Savisaar imestas, et keegi erakonna liikmetest sellele [kirjale - toim] ei reageerinud. Tööpäeva lõpus selgus põhjus - peasekretäri kt Jaak Aab oli keelanud erakonna esimehe kirja laiali saatmist.

Alles pärast seda, kui erakonna esimees käskis büroo töötajatel kiri viivitamatult laiali saata, jõudis kiri kell 17.17 erakonna liikmeteni.

Paarkümmend minutit hiljem, kell 17.43 saatis peasekretäri kohusetäitja Jaak Aab erakonna siselisti oma kirja: „Nii mina kui ka Jüri Ratas rääkisime sellest, et teadaolevad õigusabi kulud sel aastal kokku on 170 000 eurot, selle sees nii Keskerakonna, Kalev Kallo kui ka Edgar Savisaare esindamise asjades,“ kirjutab Aab. „Keegi ei väitnud, et see summa on kulunud ainuüksi Edgar Savisaare esindamiseks.(…) Esialgsel hinnangul on kõigil sel aastal tehtud töödest (õigusabist) üle poole kulunud Edgar Savisaare esindamisele.“

„Ma olen nagu Gorbatšov Forosel," sõnas Savisaar toimunut iseloomustades [võimuhaarajad hoidsid 1991. aastal augustiputši ajal toonast Nõukogude Liidu presidenti Mihhail Gorbatšovi Krimmis asuvas Forose residentsis koduarestis - toim].