#valimisõigus

Õigused ei saa peatuda vanglauste taga. Selle Euroopa vangistusõiguse põhimõtte sätestas Euroopa inimõiguste kohus juba 1984. aastal asjas Campbell ja Fell vs. Ühendkuningriik. Veidi üle 30 aasta hiljem, 2005. aasta asjas Hirst vs. Ühendkuningriik lisas kohus, et selle põhimõtte alla kuulub ka vangide õigus valida, mistõttu on absoluutsed valimiskeelud – nagu Eestis – vastuolus Euroopa inimõiguste konventsiooniga. Üksteist aastat hiljem ei ole Eesti riik õigust korrigeerinud. Teada on, et eri valitsusasutused, sh seadusandlik, täitevvõim ja kohtuvõim, on vastutust aastaid ühelt teisele lükanud.