„PDF- ja paberarvetest loobumine toob aastas riigile suurusjärgus 2,5 miljonit eurot kulude kokkuhoidu,” kiitis Sester riigikogu ees eelnõu esimesel lugemisel ja toonitas, kui head eeskuju annab riik sellega erasektorile, kus e-arvete kasutamine võiks hoogu juurde saada.