Kas teadusuuring saab olla liiga põhjalik? Eesti ministeeriumite vahel käiva kempluse järgi otsustades saab. Nimelt võib Eesti ainsa riigina välja kukkuda tervet Euroopa Liitu hõlmavast olulisest uuringust, sest ükski projekti juhtkomitee neljast ministeeriumist pole nõus seda rahastama, enne kui teised ka oma rahakotid välja võtavad. Kuigi ministeeriumid tunnistavad oma vastustes Eesti Päevalehele varmalt, et uuring on oluline, on tekkinud piinlik olukord: olulises projektis osalemine võib katki jääda üksnes seetõttu, et omavahel ei suudeta 45 000 euros kokku leppida.

Jutt käib SHARE-nimelisest projektist, mis uurib Euroopa rahvastiku vananemist. Mastaapne, 20 aastat kestev uuring algas 2004. aastal ja on ülipõhjalik.