Loomapsühholoog ja zoosemiootik Aleksei Turovski aitab loomade komfortkäitumist selgitades õppida üht-teist ka inimeste esmaste vajaduste kohta. Kas oskame vajadusi ära tunda ja mis võib juhtuda, kui neid eirame? Selleks et ellu jääda – rääkimata mõnusast rahuldustpakkuvast elust –, tuleb palju pingutada ning ennast ja keskkonda tundma õppida kõigil – nii inimestel kui ka loomadel. Sellest räägib ta ise.