Niisiis, tillinali on huumor, aga tissinali karjuv ülekohus? Nõuda võrdsust ebavõrdse kohtlemise kaudu, vastast objektistades ennast deobjektistada üritades? Vaat kus vahva paradoks, aga paraku kasutu. Ilmselt isegi kahjulik. Tillinahas karuteene palgalõhe vähendamisele. Kui üht sugupoolt ülendada teist alandades – ükskõik kui hästi mõni nali või sõnamäng ka kõlada võib –, triivib võrdsete võimaluste ühiskond paraku aina eemale.