Palgalõhe on olemas ja seda nii ametite sees (sama töö ja tulemuslikkuse eest makstakse naistele vähem palka) kui ametite vahel (meeste tööd on pigem kõrgemini tasustatud). See võib olla eluvaldkondades erinev, kuid see on siiski valdav. Jah, palgalõhet võib olla raske hinnata ja kindlasti tuleb selle nimel vaeva näha ja metodoloogiaid arendada. Samas on seda mõõtnud ja laias laastus sarnastele tulemustele jõudnud Eestis Statistikaamet, Eurostat, CV Online, PRAXIS ja teised. Nad ei ole kindlasti vandeseltslaslikult vassimises kokku leppinud.

Tööturul pole piisavalt informatsiooni

Teiseks, sama töö eest vähem maksmine on kehtiva seaduse rikkumine ja selge diskrimineerimine. Miks me peaksime igapäevast ja laialdast seaduse rikkumist kuidagi sallima ja õigustama? Kas Palts ja Mõis suhtuvad samamoodi roolijoodikutesse, varastesse? Ilmselt mitte.

Kolmandaks, palgalõhe püsimine näitab, et tööturg ei toimi piisavalt hästi: suurel osal turul osalejatest (paljudel naistel) ei ole piisavalt informatsiooni või vahendeid nõuda samasugust tasu kui seda saavad mehed. Turud toimivad kõige paremini tingimistes, kus osapooltel on võimalikult palju ja sarnast informatsiooni. Olukorras, kus näiteks tööportaalides on ca 15% töökuulutustest avalikustatud palganumbriga, ongi paljudel tööotsijatel keeruline leida korrektset informatsiooni.

Samuti võib sellisesse olukorda lihtsasti sattuda näiteks emapuhkuselt naasev naine. Jah, on olemas palgad.ee ja Fontese palgauuringud, online foorumid, tuttavad-töökaaslased, kuid siiski on see valdkond, kus võiksime lihtsate sammudega saada oluliselt läbipaistvama olukorra. Näiteks kohustusliku palga vahemike avalikustamisega, erineva info ja portaalide parema ühendamisega. Läbipaistvus tõstab konkurentsi, mis on nii tööandjale kui -võtjale lõppeks parem. Teadmine on teatavasti võim.

Need, kes kahtlevad palgalõhes ja selle mõjus, tehke lihtne mõtteharjutus: mis tunne teil oleks, kui teie kolleeg teeb samad tööd ja sama tulemuslikult kui teie, ent teenib 20-30% rohkem? Kes on vabatahtlikult selle poolt?

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid