Eestis on avalikkuse toetus EL-ile püsivalt suur olnud. Seda ei saa aga öelda paljude teiste EL-i riikide kohta. Kriisid on vähendanud inimeste usaldust ja põhjustanud rahutusi, mis on tulenenud majandusraskustest, valitsussektori võla suurenemisest, Venemaa agressioonist meie naabruses, rändest ja terrorismist. Kas teie olete ametiaja jooksul kunagi EL-i püsimajäämises kahelnud?

Tere, eestlased! Lubage mul kõigepealt avaldada heameelt selle üle, et Eesti on järgmised kuus kuud Euroopa Liidu nõukogu eesistujariik. Ja ma ei ütle seda ainult sellepärast, et saan taas võimaluse Tallinna külastada! Eesti võib olla üks väiksemaid riike, kuid on siiski suurte ambitsioonide ja tulevikku suunatud pilguga riik, kus saavutatakse tegelikke tulemusi. Positiivsust ja kiiret edasiminekut Euroopa praegu vajabki.

Euroopa on aja jooksul paljude kriisidega silmitsi seisnud ja neist alati tugevamana väljunud. Praegused kriisid ei ole selles mõttes teistsugused, isegi kui tunduvad eksistentsiaalsemad. Euroopa suur väärtus on võime leida tulevikku suunatud lahendusi. Võtame näiteks meetmed, mida rakendasime Kreeka euroalas hoidmiseks. Nüüd võime näha Kreeka edusamme. Kasutasime sama lähenemisviisi ka rändekriisi lahendamiseks ja kuigi selles valdkonnas on palju teha, oleme teinud suuri edusamme: merel on päästetud üle 520 000 inimese, Türgist Kreekasse saabuvate sisserändajate arv on vähenenud 98%, Euroopa piiri- ja rannikuvalve on toimiv ning aitab meie välispiire kaitsta.