Eesistumise koordinaatorite poolt kinnitati Delfile, et robotil mingeid tehnilisi rikkeid polnud, arvestades ürituse formaati ja toimumiskohta oligi planeeritud, et seda kohe sisse ei lülitata.

Mitmed ministrid, sealhulgas Euroopa Komisjoni rände, siseasjade ja kodakondsusevolinik Dimitris Avramopoulos, palusid ka eraldi roboti demonstratsiooni. Päeva jooksul delegaatide alas omal käel ringi liikuv robot pakkus möödujatele kommi ning tekitas elevust oskusega takistustest mööduda.

Esindusrobot on osutunud nii populaarseks, et on palutud ka tänastele ministrite ühisfotodele.

Eile toimunud kohtumisel arutasid Euroopa Liidu siseministrid Eesti siseministri Andres Anvelti juhtimisel murettekitavat rändeolukorda Vahemere keskosas ja kinnitasid vajadust astuda lisasamme solidaarsuse ja vastutuse põhimõtete vahel tasakaalu leidmiseks ning suurima surve all olevate liikmesriikide toetamiseks.

Euroopa Liidu riikide justiits- ja siseministrid viibivad Tallinnas ka täna. Lennujaama, hotellide ja Kultuurikatla vahel võib seetõttu ette tulla liikluskatkestusi.