Maailmas on üle 40 000 ameti ja need muutuvad aastast aastasse. Mõned ametid kaovad sootuks, tehnoloogia arengu ja ühiskonna muutumise tõttu tekivad asemele uued. Kuidas valida endale eriala, mille väljavaated on ka tulevikus head, ja kujundada karjäär niisuguseks, et seda oleks võimalik tööturul toimuvate kiirete muutustega kohandada?

Pidev muutumine ja kohanemine

21. sajandi tööturu peamised märksõnad on pidev muutumine ja paindlikkus. Kui varem töötati ühel töökohal kümneid aastaid, siis nüüdseks on töökultuur tunduvalt muutunud. Praegustel tööealistel on keeruline leida endale sobivat töökohta, mis oleks ühtlasi stabiilne ja pikaajaline. Keskmiselt vahetavad nn millenniumlased (Y-põlvkond) töökohta kuni kolme aasta tagant – üle kolme korra sagedamini kui varasemad põlvkonnad, selgub Gallupi 2016. aastal korraldatud uuringust („How Millennials Want to Work and Live”). Üha rohkem levivad lühiajalised ja hooajatööd.

Töömaailma pidev muutumine, ühiskondlike muutuste kiirenemine ja väärtuste teisenemine nõuab töötajatelt ja tööandjatelt aina kiiremat ümberlülitumist ja võimet kohaneda uute oludega. Tänapäevae tööturg ei vaja kitsale kutsele spetsialiseerunud töötajaid. Üheleainsale valdkonnale keskendunud inimestel on raske tööd leida, sest neil pole teadmisi ega oskust näha tervikpilti eri vaatenurkadest.

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega