EVR Cargo vagunite ostu kava ümber lahvatanud skandaal paneb küsima, kas see teema peaks tõesti poliitiliselt nii tundlik olema. Võib-olla teeniksid eraomanduses olevad ettevõtted kodanike huve paremini? EVR Cargo on küll praegu riigiettevõte, kuid otsus osaliseks erastamiseks on juba tehtud.

Levinuim meetod ettevõtete väärtuse hindamiseks on diskonteeritud rahavoogude meetod. Selle järgi sõltub ettevõtte väärtus tulevikus teenitavate rahavoogude suurusest. Minu hinnangul peaksid omanik ja juhtkond niisuguses olukorras tegema kõik selleks, et rahavoogusid ehk ettevõtte väärtust kasvatada. Milleks? Et riik teeniks ettevõtte müügist maksimaalset tulu, et erastamine ei muutuks ärastamiseks. Usun, et Raul Toomsalu EVR Cargo juhina oma äriplaanis sellest lähtubki. Segadus, ebakindlus ja vaidlused ettevõtte väärtuse kasvule kindlasti kasuks ei tule.