Nende juhtide puhul, keda siiski tabatakse, tuleks ühe vitsaga löömise asemel karistusi individualiseerida ning leida iga inimese puhul kõige tõhusam meede. Karistus peab aitama teo ohtlikkust sisuliselt mõista ning olema suunatud käitumise muutmisele, mistõttu võiks siingi abi olla liikluskäitumise programmide rakendamisest karistuse alternatiivina. Seadus võiks võimaldada ka rikkujale eripreventiivset laadi kohustuste määramist – näiteks käed vaba seadme paigaldamine – mille täitmisel karistust täitmisele ei pöörata, kuid mis vähendavad uue rikkumiste tõenäosust.