VÄIDE

"Pange tähele - alles üleeile lõi Jüri Ratas nii Eesti kui kogu maailma avalikkusele pildi, et avastatud on turvarisk, mille tõttu on Eestis unikaalsed e-valimised ebaturvalised ja mille tõttu tuleb kaaluda nende ärajätmist," väitis Hanno Pevkur täna Delfis.

Ta viitas üleeilsele pressikonverentsile, kus Jüri Ratas rääkis ID-kaardi kiibis avastatud turvariskist.

KONTROLL

Vaatasime Pevkuri viidatud pressikonverentsi. Jüri Ratas avaldas seal tõepoolest muret ID-kaardi turvariski üle ning nimetas teoreetilist riski reaalseks, kuidas iganes seda tõlgendada.

Ent ta ei öelnud, et e-valimised on ebaturvalised või et kaaluda tuleks nende ärajätmist. Vastavale ajakirjaniku küsimusele vastates ütles Ratas, et otsus on valimiskomisjoni teha, ilma üht või teist lahendust pooldamata.

OTSUS

PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud valimiste eel faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad Delfi valimisportaalis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.