Lävendialuste noorte tulevik ei lõpe kutsekooliga. Tööpõllul saavad nad ruttu eelise, ent neilgi on võimalik ülikooli minna, sest ka kutsekoolis saab õppida rohkem ja paremini. Kelleltki ei võetaks midagi ära. Võib-olla võimaldaks lävend teha keskhariduse kõigile mõttekamaks? Igatahes väärib Repsi mõte arutamist.