Räägime siinkohal selgeks abilinnapea Kalle Klandorfi viidatud Kalev Vapperi väärteoküsimuse. Kalev Vapperi rikkumine oli inimlik eksimus ja ta võttis selle eest kohe ka vastutuse. Vapper maksis temale määratud trahvi ja lahkus avalikust ametist. Tänaseks on ta karistus kustunud, toimunu oli ka Kalev Vapperile õppetund.

IRL ei õigusta tema poolt sooritatud väärtegu, ei asunud toona ringkaitsesse, ega asunud ka erakonna kassast tema menetluskulusid katma. Siin on suur erinevus keskerakondlikust arusaamisest õigusrikkumistele reageerimisel. Kuid olgu ära toodud, milles 2014.a. toimunud väärtegu seisnes: kuuludes Eesti Lootsi nõukogusse ei taandanud ta ennast hetkel, kui nõukogu kinnitas üksmeelselt nimekirja alusel toetuste taotlused, mille seas oli ka taotlus Kalevi Jahtklubi laste spordikoolile.

Väärteo menetlemisel tegi Vapper igati koostööd ja aitas kaasa selgusele jõudmisele. Ta ei tegutsenud omakasust ajendatuna, vaid taotles toetust mittetulundusühinguna tegutseva jahtklubi laste spordikoolile, mille eesmärk on edendada Eesti noorte purjesporti. Tõepoolest, Vapper oli hooletu ja ei olnud ennast kurssi viinud 2013 jõustunud seadusemuudatusega, mis keelas tema, kui jahtklubi liikme viibimise toetuste kobarhääletuse juures.

Kalev Vapper on nüüdsetel valimistel IRLi Pirita esinumber, kuivõrd ta on aastaid Pirital tegutsenud ja teab sealseid muresid ja rõõme, samuti teinud Tallinna linnavolikogu liikmena volikogus head tööd.

Praegune linnavalitsus on läbinisti seotud korruptiivse tegevusega, mille konkreetseid näited on siin loetletud.
IRL leiab jätkuvalt, et korruptsioon on Tallinnas suurimaks probleemiks ja sellest teemast tuleb tõsiselt ja sisukalt rääkida. Toome veelkord puust ja punaseks faktid, mis puudutavad otseselt Keskerakondlastest linnaametnike korruptsiooni:

1. Ivo Parbus – mõisteti süüdi korduvas ja ulatuslikus pistise nõudmises ja võtmises, mille eest määrati talle karistuseks 3-aastane vangistus.

2. Elmar Sepp - mõisteti süüdi Ivo Parbuse korduvas pistisemõistmisele kihutamises ja sellele kaasaaitamises. Selle eest määrati talle karistuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust. Sepp juhtis SA Jüri Vilmsi Sihtkapitali.

3. Vello Lõugas – mõisteti süüdi pistise võtmises, dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises. Karistuseks määrati talle 2 aastat tingimisi vangistust. Lõugas oli Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juht, Taavi Aas vastutas transpordi eest Tallinnas ja pistisevõtmine toimus otseselt tema vastutusalas.

4. Mati Songisepp – mõisteti süüdi pistise korduvas võtmises. Karistuseks määrati mehele 3 aastat tingimisi vangistust. Põhja ringkonnaprokuratuuri teatel jäi ta süüdi pistise võtmises seoses liikluskorraldusprojektidele kooskõlastuste korraldamisega. Songisepp oli Tallinna transpordiameti liiklusteenistuse direktor, Aasa alluv.

5. Toomas Õispuu - mõisteti süüdi 10 000 eurose pistise võtmises vandeadvokaat Viktor Kaasikult. Selle eest määrati talle karistuseks 1-aastane tingimisi vangistus 3aastase katseajaga, pistis tuli tagastada. Õispuu oli Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja ehk siis otseselt Taavi Aasale alluv ametnik.

6. Allar Oviir – mõisteti süüdi selles, et ta võttis kolme aasta jooksul 383 840 krooni ehk 24 542 eurot pistist oma tuttavatelt ehitusettevõtjatelt. Vastutasuks suunas Oviir neile linnaosa ehitustellimusi ja pikendas munitsipaalkorterite üürilepinguid. Allar Oviir oli Põhja-Tallinna linnaosa valitsuse linnamajanduse osakonna juhataja. Taavi Aas oli abilinnapea.

7. Alar Nääme – mõisteti süüdi omastamises, kui ta kasutas ebaseaduslikult ligi 2800 euro ulatuses linnarahva raha selleks, et korraldada enne riigikogu valimisi Valgas oma valimisüritusi. Karistuseks määrati talle 6300 eurot trahvi. Allar Nääme oli Tallinna Kesklinna vanem. Taavi Aas oli abilinnapea.

8. Karin Tammemägi – riigikogu erakondade rahastamise järelevalve komisjon otsustas, et Karin Tammemägi kasutas linnarahva raha oma isiklikuks valimiskampaaniaks, kui maksis 268,8 eurot kepikõnni reklaamplakati eest. Karin Tammemägi oli Põhja-Tallinna vanem. Taavi Aas oli abilinnapea.

9. Priit Kutser - riigikogu erakondade rahastamise järelevalve komisjon ja kohus lugesid Priit Kutseri reklaamile kulutatud 1234 eurot keelatud annetuseks. Kutser püstitas 2013. aasta valimiste eel ühe Kopli kooli seinale linnarahva raha eest suure plakati, kus lubas peatset ujula ehitamist. Ka tema oli Põhja-Tallinna linnosavanema asetäitja. Taavi Aas oli abilinnapea.

10. Toomas Lepp – esialgse kahtlustuse järgi on Toomas Lepp lasknud mitme aasta vältel maksta Tallinna Televisioonil temaga seotud ettevõttele igakuiselt tasu teenuste eest, mida tegelikult ei osutatud. Praegu on alust arvata, et sellega on Tallinna Televisioonile tekitatud kahju suurusjärgus paarsada tuhat eurot. Toomas Lepp oli TTV juht.

11. Jaanus Mutli – keelatud annetuse alla läks 11 000-eurone kulutus, mille linnavalitsus tegi 2013. aasta valimiste eel Hiiu staadioni avamiseks. Mutli oli Tallinna Ettevõtlusametis ettevõtluse arendamise osakonna juhataja. Taavi Aas oli abilinnapea.

12. Edgar Savisaar – endine linnapea, kelle alluvuses töötas Aas, on kohtu all. Aas on käinud kohtus tunnistusi andmas.

13. Arvo Sarapuu – kahtlustatakse toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses. Kahtlustuse kohaselt leppis Sarapuu talle lähedalseisva ATKO Grupi omanikeringi kuuluva mehega kokku, et ATKO Grupp AS ja selle tütarettevõtted osalevad Tallinna keskkonnaameti poolt avaldatud jäätmeveo teenuse riigihangetel variühingu kaudu. Selleks asutati variisiku kaudu OÜ Baltic Waste Management (BWM), mis allub majandustegevuse korraldamisel vahetult täna kahtlustuse saanud mehele, kes omakorda allub vahetult ATKO Grupp nõukogule. Taavi Aas oli tegevlinnapea.
Kahtlustuse kohaselt mõjutas Arvo Sarapuu tegevus oluliselt ja vahetult OÜ-d Baltic Waste Management, mis allub väljaspool Sarapuu ametiseisundit tema korraldustele ja tegutseb tema huvides.

Kui me räägime korruptsioonist, siis räägime just sellistest juhtumitest. Praegune linnavalitsus on läbinisti seotud korruptiivse tegevusega, mille konkreetseid näited on ülal loetletud. Paistab, et Taavi Aas, kes koordineerib tegevlinnapeana ametiasutuste tegevusvaldkondi, ei pane tähele, et sellised asjad linnajuhtimises toimuvad.

Viimaks midagi, mis kõneleb veidrustest juhtimise tasemel. Kas te teadsite et Tallinna Linnatranspordi AS-ile kuulub lasketiir? Just selline asi on olemas! Linnavolikogu liige Priidu Pärna jääb TLT revisjoniaktis aastast 2013 eriarvamusele lasketiiru pidamise osas – Pärna arvates ei peaks transporditeenuseid osutava äriühingu tegevusalade hulka kuuluma lasketiiru pidamine. TLT põhikirjaliste tegevuste hulgas on „lasketiiru pidamine ja relvade laenutamine“.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid