Uruguayst pärit, aga 1993. aastast Eestis elaval Mario Pizzolantel oli mullu kevadel tarvis lennuakadeemiasse õppima pääsemiseks sooritada Eesti riiklik matemaatikaeksam. Juba mitmes kõrgkoolis õppinud Pizzolante üllatus oli eksamitulemust nähes suur, sest ta sai ainult 71 punkti. „Pärast eksamit olin veendunud, et peaksin saama umbes 85 punkti,” sõnas ta.

Endas kindel Pizzolante võttis ette teekonna Tallinna SA-sse Innove, et oma eksamitööga tutvuda. „Mulle anti selleks 45 minutit. Kusjuures koopiat sellest teha ei tohtinud, pidin sellest endale märkmeid tegema. Vaadeldes avastasin, et hindaja oli mulle punkte valesti arvestanud, kusjuures õigesti lahendatud kümnepunktise ülesande eest anti ainult üks punkt!” märkis ta.

Pizzolante kirjutas kohe apellatsioonikaebuse ja nõudis hindamise kohta selgitust.