Eestis on eesnäärmevähk võrreldes teiste Euroopa riikidega sagedasem, samuti on suremus sellesse Euroopa suuremaid: 2014. aastal haigestus Eestis eesnäärmevähki 1083 meest ja suri sellesse 271 meest. Enamasti areneb eesnäärmevähk tekkest kuni sümptomite avaldumiseni aastaid – keskmiselt 15–20 aastat –, mille jooksul osa mehi sureb mõnda teise haigusse. Kui vähk ei ole levinud, on suremusrisk väike. Levinud vähi korral sureb viie aasta jooksul seitse meest kümnest, kes on haigestunud. Küsimus on: kas agressiivse kasvuga lokaliseerunud kasvajaid tuvastav sõeluuring võiks vähendada eesnäärmevähi vaevusi ja suremust?