„See on väga alatu, kuidas nad puudega inimesi ära kasutasid!” ütles vaimupuudega inimeste ajakirja Vaimupuu peatoimetaja Janek Muru. MTÜ Abikäsi on nii talle kui ka paljudele tema erivajadustega kaaslastele palju kannatusi põhjustanud. Aastate jooksul on nad sellest rääkinud tööinspektsioonis, töötukassas, võtnud nööbist kinni isegi sotsiaalministritel Margus Tsahknal ja Hanno Pevkuril, et MTÜ-s toimunule tähelepanu juhtida, kuid siiani ei olnud neid keegi tõsiselt võtnud. Vastupidi, MTÜ-d saatis helde avaliku rahaga toetus ja töötukassa saatis puudega inimesi sinna tööle, makstes selle eest.

Nüüd on kogu see imeline ettevõtmine kokku kukkunud. Töötukassa tuvastas, et MTÜ Abikäsi ei täitnud individuaalse töölerakendamise teenuse lepingust tulenevaid kohustusi ja Abikäsi OÜ esitas töötukassale valeandmeid. Nii MTÜ kui ka OÜ taga on samad inimesed.
Töötukassa lõpetas nendega lepingud. „Mõlemad ettevõtted on olulise rikkumiste tõttu tunnistatud mitteusaldusväärseks,” ütles töötukassa pressiesindaja Erko Vanatalu. Selgus, et Abikäsi OÜ esitas aruannetes valeandmeid tugiisikuga töötamise teenuse osutamise mahu (tundide) kohta.