Asjatundjad valisid viis Eesti mõjukamat naist, nimekirja juhivad Marju Lauristin, Kristiina Ojuland ja Ene Ergma. Küsimus oli pealtnäha lihtne: keda te peate viieks Eesti mõjukamaks naiseks ning mis järjestuses?