Sideandmete kasutamine saab olla õigustatud vaid terrorismi ja raske kuritegevuse vastase võitluse kontekstis. Nimetatud seisukohale viitab oma sõnavõtus ka justiitsminister.

Juttu, et Eestis kasutatakse säilitatud andmeid ainult raskete kuritegude kontekstis, ei ole mõtet võtta tõsiselt. Muidu ei oleks meie kaustas andmete väljanõudmist salasigarettide väärteomenetluses või kindlustusseltsi nõuet telefoniandmete väljaandmiseks. Ministeerium alustab väitega, et "kindlustusettevõttel siiski ei ole õigust sideandmeid küsida". See ei pea paika. Kindlustustegevuse seaduse § 219 lõikega 1 on kindlustusandjatele antud võimalus kasutada sideandmeid kindlustusjuhtumi lahendamiseks.

Millal kindlustusseltsid viimati terrorismi või raskete kuritegudega võitlemise eest vastutavad olid? Kas kiiruseületamine või salasigarettide müük on rasked kuriteod?

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid