Soome tundub kartvat Eesti tööjõudu. Miks ja kui palju te nõuate Euroopa Liitu astudes Eesti ja teiste uute liikmesriikide tööjõule liikumispiirangut?

Soomes on selline põhimõte, et kõik tööturgu puudutavad otsused teeb valitsus koostöös tööandjate ja -võtjate esindajatega. Ma usun, et eriti suurt uute tööotsijate hulka Soomesse pole oodata, ei Eestist ega mujalt Baltimaadest. Kuid suured palgaerinevused, mis tööjõuliikumist põhjustavad, teevad teatud määral ettevaatlikuks. Meie seisukoht on, et see piirang Soome poolt on kaks aastat uutele liitujatele. Kas seda peab jätkama, see sõltub saadud kogemustest. Kuid ma kinnitan, et selle kahe aasta jooksul toimub muidugi endiselt töölubade väljaandmine.

Kui tõsiselt võtate erinevate Soome organisatsioonide küsitlusi, mille järgi peaaegu iga kolmes eestlane tahaks üle lahe tööle minna?

Mina ei usu üldse selliseid küsitlusi. Kõik oleneb ju küsimuse asetusest.